Onderwijscoaching

Werken in het onderwijs is prachtig! Het is een energieke baan en elke dag heeft vaak weer nieuwe verrassingen in petto. Het is echter ook een baan die veel energie kost. Er komt veel op leerkrachten af en er wordt veel van hen geëist.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een coachingstraject te gaan volgen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

 • Het loopt niet lekker in de groep
 • Ik voel me onzeker in mijn werk
 • Ik heb niet voldoende grip op de leerlingen
 • Ik heb moeite om het overzicht te houden
 • Het is moeilijk om met veranderingen/vernieuwingen om te gaan
 • Ik heb moeite met het bewaken van mijn grenzen
 • De omgang met collega’s/ouders verloopt moeizaam


Werkwijze

De werkwijze die bij personal coaching toegepast wordt, bestaat uit een aantal elementen.

 • Tijdens het intakegesprek proberen we de coachingsvraag helder te krijgen en stellen we een plan op waarin jij je doelen verwoord ziet
 • Samen zoeken we naar belemmeringen die het functioneren van jou als leerkracht in de weg kunnen staan
 • Samen gaan we op zoek naar en worden we bewust van kwaliteiten die je sterker maken en je functioneren als leerkracht op een hoger niveau brengen
 • Samen zoeken we naar oplossingen voor problemen die je tegen komt bij het uitoefenen van je beroep. Bijvoorbeeld rondom samenwerken met collega´s, oudercontacten, omgaan met veranderingen, pesten in de groep e.d.
 • We proberen het plezier terug te vinden in het onderwijs wanneer je bij jezelf bemerkt dat je werk een sleur is geworden
 • We werken aan het vinden van een juiste balans tussen werk en privé

Video-interactiebegeleiding

Het is ook mogelijk om je onderwijs naar een hoger plan te tillen door een traject te volgen met behulp van de video-opnames in de klas. Dit wordt ook wel beeldcoaching genoemd. Ik maak dan een aantal opnames in de klas die we dan steeds samen bespreken. Meestal bestaat zo’n traject uit een voorgesprek, drie opnames en drie nagesprekken.